GASEN LEGEAK

GASEN LEGEAK

* Boyle eta Mariotte-ren legea

* Charles eta Gay-Lussac-en legea 

* Gasen lege orokorra  

* Gas idealen ekuazioa

  https://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/