NAHASKETAK ETA DISOLUZIOAK

GASEN LEGEAK

* Boyle eta Mariotte-ren legea * Charles eta Gay-Lussac-en legea  * Gasen lege orokorra   * Gas idealen ekuazioa   https://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/    

IRAKITE- ETA IZOZTE-PUNTUAK

  https://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/colligative.html

PRESIO OSMITIKOA

https://www.youtube.com/watch?v=oONjIH39uUw